Part:  

DokumentDatumPart
Spårbunden kollektivtrafik Banverket 20082008-05-0110 Staten
   Sammanställning remissvar Banverket 20082008-05-0110 Staten
   Banverket - Förlängd remisstid 2008-06-102008-05-0110 Staten
   Länsstyrelsen Yttrande 2008-10-092008-05-0110 Staten
   Länsstyrelsen Yttrande 2009-02-162008-05-0110 Staten
   Region Stockholm (SLL) Trf nämnd 2008-10-222008-05-0110 Staten
   SL Yttrande 2008-12-192008-05-0110 Staten
   Stockholms stad KS 2008-10-222008-05-0110 Staten
   Danderyd KS Yttrande 2008-10-062008-05-0110 Staten
   Vallentuna KS 2008-10-202008-05-0110 Staten
   Österåker KSO 2008-11-032008-05-0110 Staten
   Norrtälje KS 2008-08-202008-05-0110 Staten
   Solna KS 2008-10-132008-05-0110 Staten
   Vägverket 2008-09-172008-05-0110 Staten
   Roslagståg 2008-10-292008-05-0110 Staten
   Järnvägsfrämjandet 2008-02-232008-05-0110 Staten
   Kollektivtrafikant 2008-11-042008-05-0110 Staten
   Mats Höjbrandt2008-05-0110 Staten
   Miljöpartiet de gröna Österåker2008-05-0110 Staten
   Naturskyddsföreningen 2008-10-292008-05-0110 Staten
Trafikförvaltningen SLL, Rapport 2014-02-032014-02-0322 Region Stockolm Trafikförvaltningen
Kommittédirektiv 1 -Sverigeförhandlingen2014-07-0110 Staten
Sverigeförhandlingen Ramavtal 6 - Storstad Stockholm2017-04-2111 Staten - Sverigeförhandlingen
Kommunfullmäktige protokoll - Första beslutet2017-06-1230 Stockholm Stad
Landstingsfullmäktige protokoll - Första beslutet2017-06-1420 Region Stockholm gemensamt
Sverigeförhandlingen - Ramavtal och objektsavtal2017-06-1950 Täby kommun
Kommunfullmäktige protokoll - Första beslutet2017-06-1950 Täby kommun
Kommunfullmäktige protokoll - Första beslutet2017-06-1960 Vallentuna kommun
Kommunfullmäktige protokoll - Första beslutet2017-06-1970 Österåker kommun
Remissammanställning, del 2 (kortversion)2017-11-0631 Stockholm Stad Statsbyggnadskontoret
   Remissammanställning, del 2 (full version)2017-11-0631 Stockholm Stad Statsbyggnadskontoret
Slutrapport från Sverigeförhandlingen2017-12-0111 Staten - Sverigeförhandlingen
Trafikverket - Protokoll 1 20182018-09-2012 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Trafikverket - Protokoll 2 20182018-11-2212 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Landstingsfullmäktige protokoll - Debatt2018-12-1120 Region Stockholm gemensamt
Trafikverket - Ramavtal 6 - Årsrapport 20182019-03-0112 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Trafikverket - Protokoll 1 20192019-03-1412 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Trafikverket - Protokoll 2 20192019-06-1312 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Trafikverket - Protokoll 3 20192019-09-1912 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Kunskapsunderlag Roslagsbanan till city_arbetsmaterial2019-10-1510 Staten
Kommunfullmäktige protokoll - Förskotteringsbeslutet2019-10-2170 Österåker kommun
Trafiknämnden Region Stockholm 2019-10-22 prot.2019-10-2221 Region Stockholm Trafiknämnden
Kommunfullmäktige protokoll - Förskotteringsbeslutet2019-10-3030 Stockholm Stad
   Bilaga 12 - Överenskommelse förskottering2019-10-3030 Stockholm Stad
Kommunfullmäktige protokoll - Förskotteringsbeslutet2019-11-0450 Täby kommun
Kommunfullmäktige protokoll - Förskotteringsbeslutet2019-11-1160 Vallentuna kommun
Regionfullmäktige protokoll - Förskotteringsbeslutet2019-11-1920 Region Stockholm gemensamt
   Regionfullmäktige diskussion - Förskotteringsbeslutet2019-11-1920 Region Stockholm gemensamt
Trafikverket - Protokoll 4 20192019-11-2112 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Region Stockholm Årsredovisning 20192019-12-3120 Region Stockholm gemensamt
Exempel på kommunikationsplan (T-bana)2020-02-0722 Region Stockolm Trafikförvaltningen
Trafikverket - Ramavtal 6 - Årsrapport 20192020-03-0112 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
   Bilaga 1 - Årsrapport 20192020-03-0112 Staten - Efter Sverigeförhandlingen
Kommentar till kommunikationsplan för Roslagsbanan till City2020-05-1522 Region Stockolm Trafikförvaltningen
Lokaliseringsutredning, samrådsredogörelse tidigt samråd2021-04-2322 Region Stockolm Trafikförvaltningen